Nieuwe huiseigenaren die hun woning voor 27 april hebben gekocht, maar door een oplevering of betaling na 1 oktober extra btw zouden moeten betalen, kunnen gebruik maken van een overgangsregeling.

De VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie hebben eerder dit jaar het begrotingsakkoord gesloten en daarin staat onder andere dat het hoge tarief van de btw in Nederland omhoog zal gaan van 19 procent naar 21 procent.

De partijen hebben nu een voorstel gemaakt waardoor huizenbezitters die hun woning voor 27 april hebben gekocht een btw-tarief van 19 procent moeten betalen in plaats van het hogere 21 procent btw-tarief dat op 1 oktober wordt ingevoerd, zelfs als het huis later wordt opgeleverd of betaald.

Door het invoeren van de maatregel zal de overheid ongeveer 45 miljoen euro mislopen, maar dit wordt opgevangen doordat onder andere de accijnsverlaging op mousserende wijn niet zal worden doorgevoerd.

De maatregel wordt genomen, omdat mensen die hun woning voor 27 april hebben gekocht zich niet hebben kunnen voorbereiden op de btw verhoging. Het was volgens de partijen dan ook niet eerlijk als zij toch de verhoging van 2 procent zouden moeten betalen.

 

Tags: