Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de huizenprijs is in mei afgenomen met meer dan vijf procent. Dit is meer dan in de maanden die daaraan vooraf gingen.

In maart was de daling van de huizenprijs nog lager dan vijf procent, terwijl de daling in april wel boven de vijf procent lag, maar niet zo sterk was als de daling in mei. De huizenprijzen dalen al een tijdje in Nederland, voornamelijk doordat de economische crisis aanhoudt.

Toch is er niet alleen slecht nieuws, het totaal aantal huizen dat werd verkocht nam in mei namelijk wel toe met bijna drie procent ten opzichte van dezelfde periode in het vorige jaar. De stijging van het aantal verkochte huizen in mei leidde er echter niet toe dat het totaal aantal verkochte huizen dit jaar op hetzelfde niveau als vorig jaar lag. Het totaal aantal verkochte huizen in de eerste vijf maanden van 2012 nam met meer dan 10 procent af ten opzichte van het totaal aantal verkochte huizen in de eerste vijf maanden van 2011.

huizenprijzen_300jaar

Tags: