De aanschaf van een huis is erg duur en daarom zouden veel mensen de aanschaf van een recreatiewoning, die goedkoper is, overwegen. Toch is dit eigenlijk niet de bedoeling want in de bestemmingsplannen staat dat de woning enkel bedoeld is voor recreatief gebruik.

Koopchalet-recreatiewoning-op-Bosbad-Hoeven-te-koop-27498349Het is dus eigenlijk niet toegestaan om permanent te wonen in een recreatiewoning. Dit komt omdat het buitengebied voor iedereen toegankelijk moet zijn voor recreatie. Bij de bouw van recreatiewoningen staat in het bestemmingsplan dan ook altijd dat de kavel waarop de woning wordt gebouwd bedoeld is voor een recreatiewoning.

In het verleden werd het wonen in een recreatiewoning in Nederland vaak gedoogd en daardoor hebben in het verleden veel mensen voor deze optie gekozen. Omdat het wonen in recreatiewoningen echter steeds meer voorkwam, besloot de Nederlandse regering in 2003 om over te gaan tot maatregelen om het wonen in recreatiewoningen aan banden te leggen.

Er werden in 2003 drie maatregelen genomen om een einde te maken aan het gedogen:

-          Gemeenten kunnen recreatiekavels in het bestemmingsplan omzetten naar woonkavels.

-          Gemeenten kunnen een persoonsgebonden beschikking toewijzen aan een persoon. Die persoon mag gedurende zijn leven daar blijven wonen, maar de beschikking is daarna niet overdraagbaar.

-          Gemeenten kunnen het woonverbod handhaven en de bewoner verplichten te verhuizen.

De maatregelen hebben de situatie enigszins verbeterd, maar het leidde niet tot het gewenste resultaat. Daarom werden er nog 2 maatregelen genomen in 2007.

-          Het werd voor gemeentes makkelijker om persoonsgebonden beschikkingen toe te wijzen aan mensen die al sinds 2003 in een recreatiewoning die voldoet aan de Woningwet en niet in strijd is met de milieuwetgeving woonden.

-          Gemeenten die het wonen in recreatiewoningen niet toestaan en hebben gekozen de wet te handhaven werd een termijn gesteld waarbinnen tot actie moest worden overgegaan.