Een scheiding aanvragen moet altijd via de rechter gebeuren, pas als de echtscheidingsuitspraak van de rechter is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, is deze definitief. Hiervoor moet je eerst een verzoekschrift in laten dienen door je advocaat. Daarnaast moeten jullie een echtscheidingsplan maken met verschillende afspraken, ook over jullie woning en eventuele recreatiewoning.

Scheiding van tafel en bed

Als jullie er nog niet zeker van zijn definitief te willen scheiden, kunnen jullie een scheiding van tafel en bed aanvragen. Dit is ook een optie wanneer het jullie financieel niet lukt om te scheiden. Jullie kiezen er dan voor om gescheiden van elkaar te leven, maar het huwelijk blijft officieel nog in stand. Eén van jullie kan bijvoorbeeld jullie recreatiewoning betrekken, omdat de scheiding van tafel en bed vaak tijdelijk van aard is. Het is mogelijk om de scheiding van tafel en bed later om te zetten in een definitieve scheiding, of het huwelijk juist weer officieel te maken.

Echtscheidingsconvenant

Als jullie een definitieve scheiding aanvragen, moeten hierover afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Hierin kunnen jullie ook afspraken maken over de verdeling van de inboedel en jullie woning en recreatiewoning. Zo kan onder andere vastgelegd worden wie er in de woning mag blijven wonen, wie de recreatiewoning mag houden of in geval van verkoop; wat de vraagprijs van de (recreatie)woning wordt. Mochten jullie er zelf niet uitkomen, dan zal de rechter uitspraak doen over het eigendom van de (recreatie)woning.

Tags: