De koop van een woning is pas rechtsgeldig op het moment dat er een koopcontract is getekend. Deze overeenkomst moet door de kopende en de verkopende partij ondertekend worden. Op het moment dat je de koopovereenkomst binnen hebt, gaan er drie dagen bedenktijd in. Deze bedenktijd geldt ook voor de aankoop van een recreatiewoning.

Langere bedenktijd

koopwoningDe bedenktijd heeft als reden te voorkomen dat je onder tijdsdruk een overhaaste beslissing neemt die grote financiƫle gevolgen heeft. Zo is er bijvoorbeeld tijd om met deskundigen te praten over de aankoop. Binnen de drie dagen is het mogelijk om zonder opgaaf van reden af te zien van de aankoop. Wanneer de bedenktijd in het weekend of op feestdagen valt, wordt deze met een paar dagen verlengd. Het is ook mogelijk om een langere bedenktijd af te spreken met de verkopende partij, een periode korter dan de wettelijke drie dagen afspreken, is niet toegestaan.

Woonboten en woonwagens

Er zijn een aantal situaties waarin de wettelijke bedenktijd van drie dagen niet geldt. Zo is deze niet van toepassing bij de aankoop van onbebouwde grond, woonboten of woonwagens. Hetzelfde geldt voor huurkoop en de koop op een openbare veiling waar een notaris bij aanwezig is.

Koopovereenkomst

Een notaris of makelaar kan helpen bij het opstellen van de koopovereenkomst. Het is belangrijk om alle afspraken op te nemen in de overeenkomst. Niet alleen de verkoopprijs en overdrachtsdatum, maar ook eventuele ontbindende voorwaarden en op welke datum deze komen te vervallen. Het is ook handig om een lijst op te nemen met dingen die de kopers overnemen of welke bezittingen de verkopers juist mee moeten nemen, denk aan een vloer of gordijnen.

Tags: